REKLAMA

UWAGA WAŻNE: Komunikat Starosty Strzyżowskiego

Działając w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa i ograniczania ryzyka zakażenia nim oraz w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego w kraju, Starosta Strzyżowski Zarządzeniem nr 120.17.2020 r. z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego podjął decyzje dotyczące reorganizacji pracy Starostwa Powiatowego w Strzyżowie:

Od dnia 16 marca 2020 r., od godziny 12.00 do odwołania Starostwo Powiatowe w Strzyżowie i Kasa Starostwa będą nieczynne dla interesantów, natomiast urząd nie przerywa pracy.

Kontakt z urzędnikami możliwy jest w sposób elektroniczny lub telefoniczny. Poczta elektroniczna i poczta tradycyjna na bieżąco są odbierane. Na stronie internetowej: www.strzyzowski.pl w zakładce starostwo powiatowe/wydziały dostępne są numery telefonów oraz adresy e-mail poszczególnych komórek organizacyjnych, z którymi należy się kontaktować.

Podstawowy numer na centralę telefoniczną do Starostwa Powiatowego w Strzyżowie to: (17) 276-50 00, sekretariat: (17) 276 50 00 wew. 18, fax: (17) 276-50 00 wew.13.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających osobistej wizyty w urzędzie załatwienie sprawy będzie możliwe po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu i miejsca wizyty. Decyzję czy sprawa wymaga osobistej wizyty w Starostwie podejmuje kierownik wydziału lub inna upoważniona osoba, przy czym decyzja ma charakter ostateczny.

Możliwe jest załatwianie spraw przez profil zaufany. Osoby, które go nie mają, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami. Skargi i interwencje można zgłaszać także e-mailem.

Do pomieszczeń i budynków Starostwa od godz. 12.00 w dniu 16 marca 2020 r. do odwołania wpuszczani będą jedynie pracownicy.

Płatności można dokonywać drogą internetową lub pocztą tradycyjną na nasze konto bankowe w Banku Nowym BFG S.A.

79 8642 1126 2012 1120 5445 0002 (opłaty komunikacyjne, prawa jazdy i inne wpłaty)

13 8642 1126 2012 1120 5445 0026 (dochody geodezyjne)

Strzyżów, 16.03.2020 r.

Starosta Strzyżowski

Bogdan Żybura

16-03-2020


Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Inline
Inline